NGƯỜI NHẬN THỪA KẾ ĐẤT CÓ PHẢI NỘP THUẾ KHÔNG?

NGƯỜI NHẬN THỪA KẾ ĐẤT CÓ PHẢI NỘP THUẾ KHÔNG? 1. Khái quát về thuế Thuế là một khoản thu bắt buộc vào ngân sách nhà nước, được pháp luật quy định rõ ràng với các tổ chức kinh tế và các thành viên trong xã hội. Nộp thuế là nghĩa vụ phải thực hiện […]

NGƯỜI NHẬN THỪA KẾ ĐẤT CÓ PHẢI NỘP THUẾ KHÔNG?

1. Khái quát về thuế

Thuế là một khoản thu bắt buộc vào ngân sách nhà nước, được pháp luật quy định rõ ràng với các tổ chức kinh tế và các thành viên trong xã hội. Nộp thuế là nghĩa vụ phải thực hiện của các chủ thể thuộc đối tượng đóng thuế theo quy định. Một trong các loại thế góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy ngân sách nhà nước là thuế thu nhập cá nhân. 

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp trong một phần tiền lương, hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trù. Thuế thu nhập cá nhân không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, do đó khoản thu này sẽ công bằng với mọi đối tượng, góp phân làm giảm khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội.

2. Nhận thừa kế đất có phải nộp thuế không?

2.1 Các trường hợp được miễn thuế TNCN khi nhận thừa kế bất động sản, nhà đất

Căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT/BTC thu nhập từ nhận thừa kế giữa những người sau thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân , gồm:

– Giữa vợ với chồng.

– Cha đẻ mẹ đẻ với con đẻ.

– Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi.

– Cha chồng , mẹ chồng với con dâu.

– Cha vợ, mẹ vợ với con rể.

– Ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại.

– Anh chị em ruột với nhau.

 2.1 Thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi không thuộc trường hợp được miễn thuế TNCN

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ: Thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công….

MỨC THUẾ TNCN PHẢI NỘP

Thuế thu nhập cá nhân = 10% x giá trị bất động sản nhận được

2.3 Một số khoản chi phí khác có thể phải nộp khi nhận thừa kế bất động sản, nhà đất

– Lệ phí trước bạ:

Ngoại trừ trường hợp được miễn lệ phí trước bạ theo quy định thì người nhận thừa kế khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở phải nộp lệ phí trước bạ theo công thức  

LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ = 0.5% X GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN NHẬN ĐƯỢC

Trong đó giá trị bất động sản nhận được căn cứ theo giá trị của nhà nước, cụ thể đối với di sản thừa kế là quyền sử dụng đất thì căn cứ vào giá đất tại bản giá đát. Đối với di sản thừa kế là nhà ở thì phải căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ do các tỉnh, thành quy định cụ thể

– Lệ phí cấp giấy chứng nhận

Phải nộp khoản lệ phí này nếu người nhận thừa kế có yêu cầu cấp giấy chứng nhận mới đứng tên mình trên trang 1 của giấy chứng nhận

Mức lệ phí phải nộp : dù các tỉnh thành có mức thu khác nhau nhưng đều thu dưới 100.000 đồng/ giấy chứng nhận/ lần cấp

– Phí thẩm định hồ sơ

Điểm i khoản 1 Điều 5 Thông tư 106/2021/TT-BTC quy định: “Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp.

3. Tổ hợp Luật Anh Minh chuyên cung cấp:

????Thủ tục công chứng, chuyển nhượng, mua bán, tặng cho, di chúc, thừa kế.

????Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp đổi (tách, hợp thửa), đo đạc.

????Chuyển mục đích sử dụng đất.

????Hôn nhân gia đình, tranh chấp tài sản.

????Tư vấn doanh nghiệp, đăng lý kinh doanh.

????Tư vấn pháp lý, tham gia tố tụng.

——————————————————————————————————————–

TỔ HỢP LUẬT ANH MINH

Địa chỉ: 1512 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Hotline: 02103 818 999 – 0943 265 287

Email: Anhminhlaw.corp@gmail.com