THÔNG BÁO ĐẤU BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh – Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao – khu […]

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh – Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao – khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản

a) Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): 7 giờ 30 ngày 26/12/2021;

b) Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá

a) Tên tài sản: Quyền sử dụng 100 ô đất ở tại khu 12, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.  

b) Nơi có tài sản đấu giá: Khu 12, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

c Tên ký hiệu ô đất, diện tích, giá khởi điểm, thành tiền (theo giá khởi điểm), tiền đặt trước, bước giá và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá cụ thể:

STTKý hiệu ô đấtDiện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng/m2)Thành tiền (đồng/ô đất)
1Ô số 1129.02,700,000348,300,000
2Ô số 2100.02,500,000250,000,000
3Ô số 3100.02,500,000250,000,000
4Ô số 4100.02,500,000250,000,000
5Ô số 5100.02,500,000250,000,000
6Ô số 6100.02,500,000250,000,000
7Ô số 7100.02,500,000250,000,000
8Ô số 8100.02,500,000250,000,000
9Ô số 9100.02,500,000250,000,000
10Ô số 10100.02,500,000250,000,000
11Ô số 11100.02,500,000250,000,000
12Ô số 12100.02,500,000250,000,000
13Ô số 13100.02,500,000250,000,000
14Ô số 14100.02,500,000250,000,000
15Ô số 15100.02,500,000250,000,000
16Ô số 16100.02,500,000250,000,000
17Ô số 17100.02,500,000250,000,000
18Ô số 18100.02,500,000250,000,000
19Ô số 19100.02,500,000250,000,000
20Ô số 20100.02,500,000250,000,000
21Ô số 21100.02,500,000250,000,000
22Ô số 22100.02,700,000270,000,000
23Ô số 23100.02,700,000270,000,000
24Ô số 24100.02,500,000250,000,000
25Ô số 25100.02,500,000250,000,000
26Ô số 26100.02,500,000250,000,000
27Ô số 27100.02,500,000250,000,000
28Ô số 28100.02,500,000250,000,000
29Ô số 29100.02,500,000250,000,000
30Ô số 30100.02,500,000250,000,000
31Ô số 31100.02,500,000250,000,000
32Ô số 32100.02,500,000250,000,000
33Ô số 33100.02,500,000250,000,000
34Ô số 34100.02,500,000250,000,000
35Ô số 35100.02,500,000250,000,000
36Ô số 36100.02,500,000250,000,000
37Ô số 37100.02,500,000250,000,000
38Ô số 38100.02,500,000250,000,000
39Ô số 39118.02,700,000318,600,000
40Ô số 40118.02,700,000318,600,000
41Ô số 41100.02,500,000250,000,000
42Ô số 42100.02,500,000250,000,000
43Ô số 43100.02,500,000250,000,000
44Ô số 44100.02,500,000250,000,000
45Ô số 45100.02,500,000250,000,000
46Ô số 46100.02,500,000250,000,000
47Ô số 47100.02,500,000250,000,000
48Ô số 48100.02,500,000250,000,000
49Ô số 49100.02,500,000250,000,000
50Ô số 50100.02,500,000250,000,000
51Ô số 51100.02,500,000250,000,000
52Ô số 52100.02,500,000250,000,000
53Ô số 53100.02,500,000250,000,000
54Ô số 54100.02,500,000250,000,000
55Ô số 55100.02,500,000250,000,000
56Ô số 56100.02,700,000270,000,000
57Ô số 57100.02,700,000270,000,000
58Ô số 58100.02,500,000250,000,000
59Ô số 59100.02,500,000250,000,000
60Ô số 60100.02,500,000250,000,000
61Ô số 61100.02,500,000250,000,000
62Ô số 62100.02,500,000250,000,000
63Ô số 63100.02,500,000250,000,000
64Ô số 64100.02,500,000250,000,000
65Ô số 65100.02,500,000250,000,000
66Ô số 66100.02,500,000250,000,000
67Ô số 67100.02,500,000250,000,000
68Ô số 68100.02,500,000250,000,000
69Ô số 69100.02,500,000250,000,000
70Ô số 70100.02,500,000250,000,000
71Ô số 71100.02,500,000250,000,000
72Ô số 72100.02,500,000250,000,000
73Ô số 73100.02,500,000250,000,000
74Ô số 74100.02,500,000250,000,000
75Ô số 75100.02,500,000250,000,000
76Ô số 76100.02,500,000250,000,000
77Ô số 77100.02,500,000250,000,000
78Ô số 78160.02,700,000432,000,000
79Ô số 79150.02,700,000405,000,000
80Ô số 80100.02,500,000250,000,000
81Ô số 81100.02,500,000250,000,000
82Ô số 82100.02,500,000250,000,000
83Ô số 83100.02,500,000250,000,000
84Ô số 84100.02,500,000250,000,000
85Ô số 85100.02,500,000250,000,000
86Ô số 86100.02,500,000250,000,000
87Ô số 87100.02,700,000270,000,000
88Ô số 8890.02,700,000243,000,000
89Ô số 8992.02,500,000230,000,000
90Ô số 90100.02,500,000250,000,000
91Ô số 91100.02,500,000250,000,000
92Ô số 92100.02,500,000250,000,000
93Ô số 93100.02,500,000250,000,000
94Ô số 94100.02,500,000250,000,000
95Ô số 95100.02,500,000250,000,000
96Ô số 96100.02,500,000250,000,000
97Ô số 97100.02,500,000250,000,000
98Ô số 98100.02,500,000250,000,000
99Ô số 99100.02,500,000250,000,000
100Ô số 100100.02,500,000250,000,000
Tổng cộng10157.025,645,500,000

– Tiền đặt trước: 40.000.000,0 đồng/ô đất;

– Bước giá: 50.000,0 đồng/m2;

– Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 200.000,0 đồng/hồ sơ.

5. Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a)  Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 13/12/2021 đến ngày 14/12/2021.

b) Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính  từ ngày 11/12/2021 đến 17 giờ 00 ngày 23/12/2021.

c) Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại:

– Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh;

– Điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ;

– Điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh tại số nhà 36, đường Hùng Vương, khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

6. Nộp tiền đặt trước:

a) Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/12/2021 đến 17 giờ 00 ngày 24/12/2021

b) Nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh

Số tài khoản: 4241 0000 272756 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ.

Nội dung nộp tiền: “(Tên của người đăng ký tham gia đấu giá) + CMND/CCCD  nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại Tiên Kiên”.

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

c) Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

– Đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và các quy định của Pháp luật có liên quan.

– Điều kiện: Chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá.

– Khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện đầy đủ các biện pháp về phòng chống dịch và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Sars covi – 2 (bằng phương pháp test nhanh hoặc test PCR), có hiệu lực trong vòng 72 giờ mới được vào khu vực tổ chức cuộc đấu giá.

  Chi tiết liên hệ:

Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Số 1512, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999/   0378.328.817 (Ms Tiên); 0988.525.326 (Ms Thêm).

– Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao – khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Số nhà 36 Đ. Hùng Vương-khu Lâm Thao-TT. Lâm Thao-Phú Thọ
1512 Đại Lộ Hùng Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ

Ý kiến của bạn