Thông Báo Đấu Giá Tài Sản

BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh trân trọng thông báo đấu giá tài sản: Quyền sử dụng 13 ô đất ở đô thị tại phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tên ký hiệu ô đất, diện tích, giá khởi điểm, thành tiền (theo giá […]

BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh trân trọng thông báo đấu giá tài sản: Quyền sử dụng 13 ô đất ở đô thị tại phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tên ký hiệu ô đất, diện tích, giá khởi điểm, thành tiền (theo giá khởi điểm), tiền đặt trước, bước giá và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá cụ thể như sau:

THÔNG

STTTên thửa đất, ô đất Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng/m2)Thành tiền (đồng/ô đất) Tiền đặt trước (đồng)
1B7-1180,514.080.0002.541.440.000400.000.000
2B7-2185,012.800.0002.368.000.000400.000.000
3B7-3230,09.600.0002.208.000.000400.000.000
4B7-4225,510.560.0002.381.280.000400.000.000
5B8-1180,514.080.0002.541.440.000400.000.000
6B8-2185,012.800.0002.368.000.000400.000.000
7B8-3180,09.600.0001.728.000.000300.000.000
8B8-4180,09.600.0001.728.000.000300.000.000
9B8-5180,09.600.0001.728.000.000300.000.000
10B8-6180,09.600.0001.728.000.000300.000.000
11B8-7180,09.600.0001.728.000.000300.000.000
12B8-8180,09.600.0001.728.000.000300.000.000
13B8-9189,09.600.0001.814.400.000300.000.000

Bước giá: 200.000,0 đồng/m2;

Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 500.000,0 đồng/01 hồ sơ

Nơi có tài sản đấu giá: phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất – Đường Quang Trung, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): 14 giờ 00 ngày 13/8/2021;

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): Hội trường đấu giá Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh – Số 1512, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Thời gian xem tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản và đơn vị có tài sản đấu giá tổ chức cho người quan tâm đến tài sản đấu giá được xem tài sản đấu giá từ ngày 02/8/2021 đến ngày 03/8/2021 (Trong giờ hành chính).

Người quan tâm đến tài sản đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản đấu giá tại thực địa theo sơ đồ quy hoạch được cung cấp trong Hồ sơ mời tham gia đấu giá, không phải thông qua Tổ chức đấu giá tài sản và đơn vị có tài sản.

Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 29/7/2021 đến 17 giờ 00 ngày 10/8/2021 (trong giờ hành chính). Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá qua đường bưu điện bằng hình thức “Gửi bảo đảm” đến địa chỉ: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ANH MINH – Số 1512, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ – (Điện thoại: Ms Hà 0985444447).

Lưu ý: Mọi hồ sơ đăng ký và nhận sau 17 giờ 00 ngày 10/8/2021 sẽ không hợp lệ.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 10/8/2021 đến 16 giờ 30 ngày 12/8/2021 vào tài khoản số: 1022162219, mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ. Chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh; Nội dung nộp tiền: “(Tên của người đăng ký tham gia đấu giá) + Số CMND/CCCD + nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSDĐ tại Bến Gót ngày 13/8/2021”.

Hình thức đấu giá: ĐẤU GIÁ BẰNG BỎ PHIẾU GIÁN TIẾP

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để xây nhà ở và hoạt động dịch vụ, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo quy định Pháp luật, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016;

 Cách thức đăng ký: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và hình thức theo quy định.

      Chi tiết liên hệ:

Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Số 1512, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999/   0985444447 (Ms Hà);

Ý kiến của bạn