Luật Sư Đỗ Thanh Hương – Trao đổi điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019, các vấn đề hợp đồng lao động, tranh chấp lao động.

Bộ Luật lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Bộ Luật này có nhiều điểm mới liên quan đến hợp đồng, lao động; tiền lương, thưởng; quy định về thử việc, giờ làm; vấn đề nghỉ hưu của người lao động. Trong đó, nội dung hợp đồng lao động có nhiều điểm […]

Bộ Luật lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Bộ Luật này có nhiều điểm mới liên quan đến hợp đồng, lao động; tiền lương, thưởng; quy định về thử việc, giờ làm; vấn đề nghỉ hưu của người lao động. Trong đó, nội dung hợp đồng lao động có nhiều điểm mới quan trọng thu hút sự quan tâm của người lao động và chủ sử dụng lao động.
Khách mời Tư vấn pháp luật: Luật Sư Đỗ Thanh Hương, GĐ Công ty Luật Anh Minh – Trao đổi điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019, các vấn đề hợp đồng lao động, tranh chấp lao động.

https://phuthotv.vn/hop-thu-truyen-hinh/hop-thu-truyen-hinh-ngay-4-7-2021

Ý kiến của bạn