đấu giá Anh Minh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Ô TÔ MISHUBISHI TRITON

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh có địa chỉ tại Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội […]