quyền sử dụng đất Thanh Sơn

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh – Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn – Địa […]