Tin nổi bật

Thông báo đấu giá tài sản

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ vào Luật Thi hành án dân sự năm 2008 […]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Kính gửi: – Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản; – Các cá nhân, tổ chức có liên quan đến cuộc đấu giá tài sản. Ngày 03 tháng 11 năm 2022, Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh đã ban hành Thông báo số 15/2022/TB-ĐGAM về việc đấu giá quyền sử […]

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; […]

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo đấu giá tài sản: 1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm 2. Tài sản đấu giá: Nhà đất tại căn hộ 1A-73/1A phố Lý Nam Đế, phường Cửa […]

Thông báo đấu giá tài sản

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ vào Luật Thi […]

Chào đón kỉ niệm 6 năm thành lập ANH MINH CORPORATION

Chào đón kỉ niệm 6 năm thành lập ANH MINH CORPORATION                     06.09.2016 – 06.09.2022 Trải qua 6 năm xây dựng và phát triển, chúng ta có quyền tự hào khi dần khẳng định được tên tuổi của mình. Có được sự thành công này là nhờ thành quả đóng góp không nhỏ sức lực […]

Thông báo đấu giá

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản được lập giữa Trung tâm Y tế huyện Tam Nông và Công ty Đấu giá Hợp […]