Hội nghị tập tuấn chuyên sâu công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016

Sáng ngày 21/9/2016, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và các chuyên viên thường xuyên, trực tiếp thực hiện công tác xây dựng pháp luật, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ. TS. Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp là báo cáo viên tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Lê Trọng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ nêu rõ tầm quan trọng của việc đưa Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 vào thực tiễn, đặc biệt Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 có nhiều điểm mới được đưa vào  nội dung tập huấn lần này nhằm đảm bảo công tác  xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ được thuận lợi,  đúng quy định của Luật.; các báo cáo viên và Ban Tổ chức cần chọn lựa 4 chuyên đề thiết thực, cần thiết nhất đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ trong 8 chuyên đề trọng tâm để thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Các học viên tham dự Hội nghị tập huấn cần nghiêm túc, tập trung cao độ, đồng thời thủ trưởng các đơn vị tạo điều kiện để chuyên viên của đơn vị được tham gia tập huấn đầy đủ để sau tập huấn có thể áp dụng trong thực tiễn công việc, từ đó nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại đơn vị mình nói riêng và Bộ Nội vụ nói chung.

Đồng chí Lê Trọng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lê Trọng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị tập huấn tập trung vào 04 chuyên đề, gồm.

Chuyên đề 1: Đánh giá tác động của chính sách do đồng chí Trần Văn Đạt, Chuyên viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp làm Báo cáo viên;

Chuyên đề 2 và Chuyên đề 4, gồm: Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật do TS. Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp làm báo cáo viên

Chuyên đề 3: Nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp Nguyễn Thị Thu Hòe làm báo cáo viên.

Ngay sau khai mạc Hội nghị, TS. Đồng Ngọc Ba truyền đạt tới các học viên Chuyên đề 4 về Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

TS. Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu nội dung chuyên đề tới các học viên tại Hội nghị
TS. Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp
giới thiệu nội dung chuyên đề tới các học viên tại Hội nghị

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 21/9 đến ngày 23/9/2016 tại Trụ sở Bộ Nội vụ.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tin, ảnh: Nguyễn Hương

Ý kiến của bạn