Thông Báo Đấu Giá Tài Sản 13 ô đất phường Bến Gót

BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh trân trọng thông báo đấu giá tài sản: Quyền sử dụng 13 ô đất ở đô thị tại phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tên ký hiệu ô đất, diện tích, giá khởi điểm, thành tiền (theo giá […]

BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh trân trọng thông báo đấu giá tài sản: Quyền sử dụng 13 ô đất ở đô thị tại phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tên ký hiệu ô đất, diện tích, giá khởi điểm, thành tiền (theo giá […].

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): 09 giờ 00 ngày 01/10/2021;

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): Hội trường đấu giá Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh – Số 1512, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 16/09/2021 đến 17 giờ 00 ngày 28/09/2021 (trong giờ hành chính). Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá qua đường bưu điện bằng hình thức “Gửi bảo đảm” đến địa chỉ: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ANH MINH – Số 1512, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ – (Điện thoại: Ms Hà 0985444447).

Ý kiến của bạn