THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh – Trụ sở tại Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao – […]

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh – Trụ sở tại Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
  2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao – khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
  3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản:

– Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): 7h00 ngày 08/6/2019;

– Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): Hội trường Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lại, huyện lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

  1. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ: Quyền sử dụng 41 ô đất ở tại khu Đồng Dộc, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau:
STT Diện tích (m2/ 1 ô đất) Số lượng ô đất có cùng diện tích        (ô đất) Giá khởi điểm (đồng/m2) Thành tiền

(đồng/ô đất)

Tiền đặt trước (cho 1 ô đất) (đồng) Bước giá (đồng/m2) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)
1 105,0 25 1.600.000 168.000.000 30.000.000 50.000 100.000
2 160,0 01 1.600.000 256.000.000 50.000.000 50.000 200.000
3 200,0 01 1.600.000 320.000.000 60.000.000 50.000 200.000
4 204,7 01 1.600.000 327.520.000 60.000.000 50.000 200.000
5 220,0 01 1.600.000 352.000.000 60.000.000 50.000 200.000
6 231,0 01 1.600.000 369.600.000 60.000.000 50.000 200.000
5 289,5 01 1.600.000 463.200.000 80.000.000 50.000 200.000
6 289,6 01 1.600.000 463.360.000 80.000.000 50.000 200.000
7 300,0 09 1.600.000 480.000.000 80.000.000 50.000 200.000

 

  1. Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá
  2. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 26/5/2019 đến ngày 28/5/2019 (Trong giờ hành chính).
  3. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/5/2019 đến ngày 05/6/2019 (trong giờ hành chính).
  4. Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại:

– Điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá của Công ty đấu giá Hợp danh Anh Minh tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại liên hệ: 0985 444 447 (Ms Hà);

– Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh – tầng 7 tòa nhà MB Việt Trì, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT:02103 818 999.

 

  1. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước

– Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 (ba) ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá (trong giờ hành chính);

– Nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản:

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh

Số tài khoản: 033704063457777 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

  1. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

– Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu. Phương thức trả giá lên.

– Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để xây nhà ở và hoạt động dịch vụ, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo quy định pháp luật, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016;

– Cách thức đăng ký: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và hình thức theo quy định.

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh – Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, p. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999/ 0985444447.

– Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao – khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

 

Ý kiến của bạn