THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh – Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn – Địa […]

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh – Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn – Địa chỉ: thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản:

– Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): 08h00 ngày 17/7/2021;

– Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): Hội trường trung tâm chính trị huyện Thanh Sơn – Địa chỉ: Phố 19/5, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá

a. Tên tài sản: Quyền sử dụng 18 ô đất tại các xã Tất Thắng, Địch Quả, Yên Lương, Yên Sơn, Cự Thắng, Thạch Khoán- huyện Thanh Sơn.  

b. Tên ký hiệu ô đất, diện tích, giá khởi điểm, thành tiền (theo giá khởi điểm), tiền đặt trước, bước giá và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá cụ thể như sau:Tên ký hiệu ô đất
Diện tích (m2/ô đất)Giá khởi điểm (đồng/m2)Thành tiền (đồng/ ô đất)Tiền đặt trước (đồng/ô đất)
Khu 9, xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn
Ô số 08300,01.500.000,0450.000.000,090.000.000,0
Ô số 09300,01.500.000,0450.000.000,090.000.000,0
Ô số 10300,01.500.000,0450.000.000,090.000.000,0
     II. Khu Giếng Bèo, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn
Ô số 01300,23.000.000,0900.600.000,0180.000.000,0
III. Khu 6, xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn
Ô số 09166,41.000.000,0166.400.000,030.000.000,0
Ô số 11236,21.000.000,0236.200.000,030.000.000,0
Ô số 12424.41.000.000,0424,400,000.080.000.000,0
IV. Khu Lau, xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn
Ô số 01150,01.000.000,0150.000.000,030.000.000,0
Ô số 02150,01.000.000,0150.000.000,030.000.000,0
Ô số 03150,01.000.000,0150.000.000,030.000.000,0
Ô số 04150,01.000.000,0150.000.000,030.000.000,0
Ô số 05150,01.000.000,0150.000.000,030.000.000,0
Ô số 06150,01.000.000,0150.000.000,030.000.000,0
Ô số 53100,01.000.000,0100.000.000,020.000.000,0
Ô số 54300,51.000.000,0300.500.000,050.000.000,0
V. Khu 7, xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn
Ô số 06125,04.000.000,0500.000.000,0100.000.000,0
Ô số 12125,04.500.000,0562.500.000,0100.000.000,0
VI. Khu Chiềng, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn
Ô số 18100,05.000.000,0500.000.000,0100.000.000,0

– Bước giá: 100.000,0 đồng/m2;

– Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000,0 đồng/ hồ sơ.

5. Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a.  Thời gian xem tài sản: Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 02/7/2021 (Trong giờ hành chính).

Khách hàng quan tâm đến tài sản đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản đấu giá tại thực địa, không phải thông qua Tổ chức đấu giá tài sản.

b. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 14/7/2021 (trong giờ hành chính).

c. Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại:

– Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ;

– Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh – tòa nhà Anh Minh số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

– Điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh tại Trụ sở Ủy ban nhân dân các xã: Tất Thắng, Địch Quả, Yên Lương, Yên Sơn, Cự Thắng, Thạch Khoán – huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

6. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước

– Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/7/2021 đến ngày 16/7/2021 (trong giờ hành chính);

– Nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh

Số tài khoản: 039.762.999.999  mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Phú Thọ.

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng.

b. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

c. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để xây nhà ở và hoạt động dịch vụ, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo quy định Pháp luật, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016;

d. Cách thức đăng ký: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và hình thức theo quy định.

      Chi tiết liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh – Tòa nhà Anh Minh, số 1512, Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999/0985444447 (Ms Hà);

– Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn – thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Ý kiến của bạn