THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Ngày 29/09/2018, Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh tổ chức đấu giá tài sản tại Hội trường Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ – Km 7, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh […]

Ngày 29/09/2018, Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh tổ chức đấu giá tài sản tại Hội trường Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ – Km 7, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh – địa chỉ tại Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ – thông báo cuộc đấu giá tài sản:
 2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ – Km 7, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
 3. Tên tài sản đấu giá: Quyền khai thác lâm sản rừng trồng từ dự án 661 tại Trung tâm thực nghiệm Lâm sinh –Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ tại các Lô 30, 32, 34, 39/khoảnh 1 và toàn bộ gỗ, củi thu được từ việc khai thác;

Nơi có tài sản đấu giá: Trung tâm thực nghiệm Lâm sinh – xã Quế Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Đặc điểm của tài sản:

 • Loài cây khai thác: Keo hạt nội, Bạch đàn mô, Bạch đàn hạt.
 • Tổng diện tích khai thác: 9,8 ha, thuộc các lô 30, 32, 34, 39 khoảnh 1.
  • Trữ, sản lượng khai thác: Sản lượng gỗ: 116,22 m3, sản lượng củi: 14,81 ster
  • Phương thức khai thác: Khai thác trắng;

Vị trí, phương thức và kỹ thuật, thời gian khai thác theo hồ sơ thiết kế có trong hồ sơ mời tham gia đấu giá;

 • Thời gian khai thác: Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018.
 1. Giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá

– Giá khởi điểm: 120.469.700 VNĐ (Một trăm hai mươi triệu, bốn trăm sáu mươi chín nghìn, bảy trăm đồng);

– Tiền đặt trước: 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng chẵn);

Nộp bằng hình thức chuyển khoản:

Chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh,

Số tài khoản: 033704063457777 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Việt Trì.

– Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 26/09/2018 đến ngày 28/09/2018 (trong giờ hành chính).

–  Bước giá: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn).

 1. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 19/09/2018 đến ngày 21/09/2018 (trong giờ hành chính).
 2. Thời gian tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/09/2018 đến ngày 26/09/2018 (trong giờ hành chính).

Điều kiện: Mọi cá nhân, tổ chức có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

b. Mua hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại:

– Trung tâm thực nghiệm Lâm sinh – Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ – tại Km 7, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

c. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 200.000 VNĐ/ hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ).

7. Hình thức, phương thức đấu giá

– Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

a. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá là: 13h30 ngày 29/09/2018.

b. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ – Km 7, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh – Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999.

– Trung tâm thực nghiệm Lâm sinh – Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ – tại Km 7, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0988036020 (gặp Mr. Mão).

Ý kiến của bạn