THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Kính gửi: – Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản; – Các cá nhân, tổ chức có liên quan đến cuộc đấu giá tài sản. Ngày 03 tháng 11 năm 2022, Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh đã ban hành Thông báo số 15/2022/TB-ĐGAM về việc đấu giá quyền sử […]

Kính gửi: – Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản;

– Các cá nhân, tổ chức có liên quan đến cuộc đấu giá tài sản.

Ngày 03 tháng 11 năm 2022, Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh đã ban hành Thông báo số 15/2022/TB-ĐGAM về việc đấu giá quyền sử dụng 62 ô đất ở tại khu Ao Cây Si, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Được sự đồng ý từ Đơn vị có tài sản là Uỷ ban Nhân dân huyện Lâm Thao về việc điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá tài sản, Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể sửa đổi điểm a khoản 3 của Thông báo số 15/2022/TB-ĐGAM như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh trân trọng thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất 62 ô đất ở tại khu Ao Cây Si, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): 8 giờ 00 ngày 10/12/2022;

2. Thời gian mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính từ ngày 09/11/2022 đến 17 giờ 00 ngày 07/12/2022. Lưu ý: Mọi hồ sơ đăng ký và phiếu trả giá nhận sau 17 giờ 00 ngày 07/12/2022 là không hợp lệ. Hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ cụ thể trong hồ sơ mời tham gia đấu giá.

3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.

Các nội dung khác về cuộc đấu giá tài sản vẫn giữ nguyên theo thông báo số 15/2022/TB-ĐGAM ngày 03 tháng 11 năm 2022.

* Chi tiết liên hệ:

Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Địa chỉ: Toà nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999.

Trân trọng./.

Ý kiến của bạn