Anh Minh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Ngày 29/09/2018, Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh tổ chức đấu giá tài sản tại Hội trường Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ – Km 7, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh […]