Hoạt động đấu giá

Thông báo đấu giá tài sản

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ vào Luật Thi hành án dân sự năm 2008 […]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Kính gửi: – Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản; – Các cá nhân, tổ chức có liên quan đến cuộc đấu giá tài sản. Ngày 03 tháng 11 năm 2022, Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh đã ban hành Thông báo số 15/2022/TB-ĐGAM về việc đấu giá quyền sử […]

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; […]

TRẢ LỜI PHÓNG VIÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH PHÚ THỌ VỀ NỘI DUNG XOAY QUANH VẤN ĐỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Thực hiện luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đảm bảo tăng cường đấu giá, chú trọng hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Link cụ thể buổi phỏng vấn: https://phuthotv.vn/chuyen-de/hop-thu-truyen-hinh Trả lời phỏng vấn Luật sư Đỗ Thanh Hương – Giám đốc Công Ty Đấu […]

Thông Báo Đấu Giá Tài Sản

Thông Báo Đấu Giá Tài Sản Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh trân trọng thông báo đấu giá tài sản: Xe ô tô con 05 chỗ, màu đen , nhãn hiệu KIA, số loại: K3 YD 16G E2 MT; Năm, nước sản xuất: 2015, Việt Nam. Đăng ký lần đầu ngày 15/4/2015. Biển […]

Thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đơn vị có tài sản đấu giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất […]

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh – Trụ sở tại Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao – […]