THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh thông báo đấu giá: Quyền sử dụng đất diện tích 567,8 m2 (Trong đó 200 m2 đất ở nông thôn; 367,8 m2 đất trồng cây lâu năm), thuộc thửa đất số 140, tờ bản đồ số 18 tại: khu 3, xã Thanh Minh, TX. Phú Thọ, T. […]

Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh thông báo đấu giá: Quyền sử dụng đất diện tích 567,8 m2 (Trong đó 200 m2 đất ở nông thôn; 367,8 m2 đất trồng cây lâu năm), thuộc thửa đất số 140, tờ bản đồ số 18 tại: khu 3, xã Thanh Minh, TX. Phú Thọ, T. Phú Thọ và tài sản gắn liền với đất: ngôi nhà xây và các công trình phụ trợ gắn liền trên đất.

– Giá khởi điểm: 2.008.700.000 đồng

– Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng

– Bước giá: 10.000.000 đồng

– Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ

Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Thọ

Thời gian tổ chức (dự kiến): 09h30 ngày 30/05/2024;

Địa điểm tổ chức (dự kiến): Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Số 1512 Hùng Vương, P. Gia Cẩm,TP. Việt Trì, T. Phú Thọ.

Xem tài sản: Từ 14/5/2024 đến 15/5/2024 (trong giờ hành chính).

Mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 14/5/2024 đến 17h00 ngày 27/5/2024 (Trong giờ hành chính) tại: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh.

Nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá vào tài khoản số: 4241 0000 272756 mở tại BIDV – CN Phú Thọ (Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh).

Hình thức: ĐẤU GIÁ BẰNG BỎ PHIẾU GIÁN TIẾP

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Đối tượng, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và các quy định của Pháp luật có liên quan.

– Điều kiện: Chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá.   

  Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – số 1512 Hùng Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 02103 818 999;