Đấu giá

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc đấu giá THÔNG BÁO V/v điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc đấu giá Kính gửi: – Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản; – Các cá nhân, tổ chức có liên quan đến cuộc đấu giá tài sản. Ngày 12 tháng 7 năm […]

THÔNG BÁO THÀNH LẬP VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Anh Minh được thành lập theo Giấy đăng ký hoạt động số 18070001 do Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 06/9/2016, có trụ sở chính tại Số nhà 1512 đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Người đại diện theo pháp […]

Thông báo đấu giá tài sản

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ vào Luật Thi hành án dân sự năm 2008 […]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Kính gửi: – Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản; – Các cá nhân, tổ chức có liên quan đến cuộc đấu giá tài sản. Ngày 03 tháng 11 năm 2022, Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh đã ban hành Thông báo số 15/2022/TB-ĐGAM về việc đấu giá quyền sử […]

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; […]

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 2 XÃ TIÊN KIÊN, HUYỆN LÂM THAO

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Đất đai số […]

TRẢ LỜI PHÓNG VIÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH PHÚ THỌ VỀ NỘI DUNG XOAY QUANH VẤN ĐỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Thực hiện luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đảm bảo tăng cường đấu giá, chú trọng hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Link cụ thể buổi phỏng vấn: https://phuthotv.vn/chuyen-de/hop-thu-truyen-hinh Trả lời phỏng vấn Luật sư Đỗ Thanh Hương – Giám đốc Công Ty Đấu […]