THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc đấu giá THÔNG BÁO V/v điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc đấu giá Kính gửi: – Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản; – Các cá nhân, tổ chức có liên quan đến cuộc đấu giá tài sản. Ngày 12 tháng 7 năm […]

V/v điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc đấu giá

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc đấu giá

Kính gửi: – Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản;

– Các cá nhân, tổ chức có liên quan đến cuộc đấu giá tài sản.

Ngày 12 tháng 7 năm 2023, Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh đã ban hành Thông báo số 10/2023/TB-ĐGAM về việc đấu giá quyền sử dụng 57 ô đất ở tại khu Ao Cây Si, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 24 tháng 7 năm 2023, Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh nhận được Công văn số 06/CV-BCĐ của Uỷ ban Nhân dân huyện Lâm Thao về việc điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá tài sản, Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể sửa đổi Điểm a Mục 3; Điểm b,d Mục 5 và Điểm a Mục 6 của Thông báo số 10/2023/TB-ĐGAM như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh trân trọng thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất 57 ô đất ở tại khu Ao Cây Si, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): 8 giờ 00 ngày 08/8/2023;

2. Thời gian mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính từ ngày 18/7/2023 đến 17 giờ 00 ngày 05/8/2023. Lưu ý: Mọi hồ sơ đăng ký và phiếu trả giá nhận sau 17 giờ 00 ngày 05/8/2023 là không hợp lệ. Hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ cụ thể trong hồ sơ mời tham gia đấu giá.

3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 (ba) ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, nộp tiền trước 17 giờ 00 ngày 07/8/2023.

Các nội dung khác về cuộc đấu giá tài sản vẫn giữ nguyên theo thông báo số 10/2023/TB-ĐGAM ngày 12 tháng 7 năm 2023.

* Chi tiết liên hệ:

Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Địa chỉ: Toà nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999.