TRẢ LỜI PHÓNG VIÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH PHÚ THỌ VỀ NỘI DUNG XOAY QUANH VẤN ĐỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Thực hiện luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đảm bảo tăng cường đấu giá, chú trọng hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Link cụ thể buổi phỏng vấn: https://phuthotv.vn/chuyen-de/hop-thu-truyen-hinh Trả lời phỏng vấn Luật sư Đỗ Thanh Hương – Giám đốc Công Ty Đấu […]

Thực hiện luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đảm bảo tăng cường đấu giá, chú trọng hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Link cụ thể buổi phỏng vấn: https://phuthotv.vn/chuyen-de/hop-thu-truyen-hinh

Trả lời phỏng vấn Luật sư Đỗ Thanh Hương – Giám đốc Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Anh Minh đã giải đáp những thắc mắc mà người dân cũng là người tham gia đấu giá còn chưa hiểu hết.

Trong tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp kéo dài, xác định rằng các hoạt động dần sẽ phải đi vào trạng thái bình thường mới, để bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa tổ chức thành công cuộc đấu giá tăng thu ngân sách Nhà nước vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối phòng chống dịch, Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh đã phối hợp cùng Tổ hợp luật Anh Minh đã tổ chức cuộc đấu giá thành công và đảm bảo đúng quy định pháp luật và thực hiện quy định 5k theo yêu cầu phòng chống dịch bệnh toàn quốc gia. Đấu Giá Hợp Danh Anh Minh hứa hẹn sẽ không ngừng phát triển để hoàn thiện hơn.

Một số hình ảnh cuộc đấu giá Khu 12, xã Tiên Kiên, Huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ,năm 2021:

Ý kiến của bạn