Chào đón kỉ niệm 6 năm thành lập ANH MINH CORPORATION

Chào đón kỉ niệm 6 năm thành lập ANH MINH CORPORATION                     06.09.2016 – 06.09.2022 Trải qua 6 năm xây dựng và phát triển, chúng ta có quyền tự hào khi dần khẳng định được tên tuổi của mình. Có được sự thành công này là nhờ thành quả đóng góp không nhỏ sức lực […]

Chào đón kỉ niệm 6 năm thành lập ANH MINH CORPORATION

                    06.09.2016 – 06.09.2022

Trải qua 6 năm xây dựng và phát triển, chúng ta có quyền tự hào khi dần khẳng định được tên tuổi của mình. Có được sự thành công này là nhờ thành quả đóng góp không nhỏ sức lực và trí tuệ từ các nhân viên – những con người đã và đang gồng vai góp sức xây dựng ngôi nhà chung này. Những cống hiến ấy sẽ luôn luôn được ghi nhớ, giữ gìn, trân trọng và phát huy.

Ý kiến của bạn