Thông báo đấu giá tài sản

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ vào Luật Thi […]

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-CCTHADS của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm ngày 29 tháng 08 năm 2022;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và Phụ lục hợp đồng được lập giữa Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh,

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh – Địa chỉ: số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm, Hà Nội – Số 50 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản

a) Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): 9 giờ 30 ngày 28/09/2022;

b) Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): Tầng 6, tòa nhà An & Huy, số 184 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

4. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá

a) Tên tài sản:

– Nhà đất tại căn hộ 1A-73/1A phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 10105258143 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 19/02/2001. Hồ sơ gốc số 4647.2001;900.2001.QĐUB; Diện tích 100 m2. Đăng ký sang tên ngày 25/11/2003 mang tên Hoàng Tuấn Anh và Nguyễn Thị Hường (gọi tắt là nhà 73 Lý Nam Đế 1).

– Nhà đất tại số nhà 73 phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB177105 do Sở Tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 14/01/2005; hồ sơ gốc số 4648.2001;900.2001.QĐUB. Thửa đất số (22-1)-2; tờ bản đồ số 7H-II-31; Diện tích 32,9m2 mang tên bà Nguyễn Thị Hường (gọi tắt là nhà 73 Lý Nam Đế 2)

Toàn bộ tài sản công trình xây dựng gắn liền trên đất thuộc 2 mảnh đất nêu trên.

b) Giá khởi điểm: 45.366.095.870 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu, không trăm chín mươi lăm nghìn, tám trăm bảy mươi đồng).

Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật (nếu có) do người mua chịu.

c) Tiền đặt trước: 9.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ đồng chẵn);

d)  Bước giá: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn).

e) Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).

5. Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 13/09/2022 đến ngày 14/09/2022.

b) Thời gian mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính từ ngày 12/09/2022 đến 17 giờ 00 ngày 25/09/2022.

c) Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản trực tiếp tại:

– Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Số 1512, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

– Chi nhánh tại Hà Nội – Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh: Tầng 6, tòa nhà An & Huy, Số 184 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

d) Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá: Qua đường bưu điện bằng hình thức “Gửi bảo đảm” đến địa chỉ: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ANH MINH – Số 1512, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. (Ms.Hiền: 0398 559 866/ 02103.818.999)

Lưu ý: Mọi hồ sơ đăng ký và phiếu trả giá nhận sau 17 giờ 00 phút ngày 25/09/2022 là không hợp lệ.

6. Nộp tiền đặt trước:

a) Thời gian nộp tiền đặt trước: 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.

b) Nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh

Số tài khoản: 4241 0000 272756 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ.

Nội dung nộp tiền: “(Tên của người đăng ký tham gia đấu giá) + CMND/CCCD  nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Chi cục THA Hoàn Kiếm”.

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: ĐẤU GIÁ BẰNG BỎ PHIẾU GIÁN TIẾP

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

c) Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

– Đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và các quy định của Pháp luật có liên quan.

– Điều kiện: Chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá.   

  Chi tiết liên hệ:

Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Số 1512, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

– Chi nhánh tại Hà Nội – Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Số 184 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

– Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm, Hà Nội – Số 50, Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

– Điện thoại liên hệ: 0398 559 866 – 02103 818 999.

Nơi nhận: – Nơi niêm yết, thông báo theo quy định; – Chi cục THA dân sự quận Hoàn Kiếm; – Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm; – Các đơn vị, các nhân có liên quan;     – Lưu VP.    GIÁM ĐỐC                    

Ý kiến của bạn