Thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đơn vị có tài sản đấu giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất […]

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh

Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản:

– Thời gian công bố kết quả trả giá (dự kiến): 9h00 sáng 28/8/2020;

– Địa điểm tổ chức buổi công bố giá (dự kiến): Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh.

Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá                                                                                                                                             

Tên tài sản: Quyền thuê mặt bằng có diện tích 2750 m2 để thực hiện hoạt động trông giữ xe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ;

Nơi có tài sản đấu giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ – Đường Nguyễn Tất Thanh, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Giá khởi điểm: 897.600.000 đồng/năm (Tám trăm chín mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng một năm)

Giá nêu trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm các chi phí sửa chữa, xây dựng, phí, lệ phí theo quy định Pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá sẽ được ký kết hợp đồng thuê với thời gian thuê là 05 (năm) năm. Sau mỗi năm thực hiện hợp đồng tùy theo tình hình thực tế có thể sẽ tiến hành thương lượng, điều chỉnh giá nhưng tối đa không tăng/giảm quá 20% so với giá đã ký hợp đồng. Khi hết hợp đồng sẽ ưu tiên ký tiếp hợp đồng thuê cho năm tiếp theo, trường hợp bên thuê không tiếp tục thực hiện hợp đồng sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng và tổ chức đấu giá lại.

Tiền đặt trước: 100.000.000,0 đ (Một trăm triệu đồng)

Bước giá: 10.000.000,0 đ (Mười triệu đồng)

Tiền mua hồ sơ: 500.000,0 đ/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ)

Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 13 và 14/8/2020 (Trong giờ hành chính).

Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 13/8/2020 đến ngày 25/8/2020 (trong giờ hành chính).

– Khách hàng mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại:

  • Phòng Kế toán – Dự án – tầng 10, nhà B, bệnh viện tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;
  • Công ty đấu giá Hợp danh Anh Minh
  • Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ ngày 12/8/2020 đến ngày 27/8/2020 (trong giờ hành chính).

– Khách hàng niêm phong phiếu trả giá, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về  địa chỉ: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – tòa nhà Anh Minh số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Trước 17h00 ngày 27/8/2020, khách hàng nộp Phiếu trả giá qua đường bưu điện có trách nhiệm liên hệ trực tiếp về công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh để xác nhận Phiếu trả giá đã được chuyển đến công ty.

Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước

– Thời gian nộp tiền đặt trước: trong 03 (ba) ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá (trong giờ hành chính);

– Nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh

Số tài khoản: 42410000272756 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ.

Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, có khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo quy định Pháp luật, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016;

Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và hình thức theo quy định.

Chi tiết liên hệ:

Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Số 1512, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999/0985444447 (Ms Hà);

Ý kiến của bạn