Thông Báo Đấu Giá Tài Sản

Thông Báo Đấu Giá Tài Sản Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh trân trọng thông báo đấu giá tài sản: Xe ô tô con 05 chỗ, màu đen , nhãn hiệu KIA, số loại: K3 YD 16G E2 MT; Năm, nước sản xuất: 2015, Việt Nam. Đăng ký lần đầu ngày 15/4/2015. Biển […]

Thông Báo Đấu Giá Tài Sản

Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh trân trọng thông báo đấu giá tài sản: Xe ô tô con 05 chỗ, màu đen , nhãn hiệu KIA, số loại: K3 YD 16G E2 MT; Năm, nước sản xuất: 2015, Việt Nam. Đăng ký lần đầu ngày 15/4/2015. Biển số đăng ký: 88A-085.55

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ – Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Giả Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (Buổi công bố giá) (dự kiến): 09 giờ 00 ngày 31/7/2021;

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (Buổi công bố giá) (dự kiến): tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh.

Giá khởi điểm: 340.000.000,0 đồng

Tiền đặt trước: 34.000.000,0 đồng

Bước giá: 5.000.000,0 đồng

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000,0 đồng/ hồ sơ

Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 19/7/2021 đến ngày 20/7/2021, tại trụ sở Agribank – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: trong giờ hành chính Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 28/7/2021.

Khách hàng mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp/qua đường bưu điện về địa chỉ Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh.

Thời gian nhận và nộp phiếu trả giá: Khách hàng sau khi mua hồ sơ đăng ký tham gia được nhận 01 phiếu trả giá /01 hồ sơ. Khách hàng sau khi nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định nộp phiếu trả giá trực tiếp từ 7 giờ 30 ngày 29/7/2021 đến hết 17 giờ 00 ngày 30/7/2021 (trong giờ hành chính) tại: Trụ sở công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 28/7/2021 đến ngày 30/7/2021;

Hình thức đấu giá: ĐẤU GIÁ BẰNG BỎ PHIẾU GIÁN TIẾP.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật.

Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và hình thức theo quy định.

      Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh – Số 1512, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999/   0982.353.134 (Mr. Đông);

Ý kiến của bạn