THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Ngày 19/05/2018, Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh tổ chức đấu giá tài sản tại Hội trường của Công ty tại Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá […]

Ngày 19/05/2018, Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh tổ chức đấu giá tài sản tại Hội trường của Công ty tại Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh. Địa chỉ: tại Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
  2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trại giam Phước Hòa, Tổng cục VIII, Bộ Công an. Địa chỉ: ấp Hòa Đông, xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang (Theo Quyết định số 361/QĐ-H41-H59 ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật về việc phê duyệt thiết kế, dự toán và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng của trại giam Phước Hòa- Tổng cục VIII).
  3. Tên tài sản đấu giá: Quyền khai thác cây đứng thuộc rừng trồng tràm phòng hộ tại khoảnh 2, 3, 5 và toàn bộ gỗ thu được từ việc khai thác.

Nơi có tài sản đấu giá: Rừng trồng tràm phòng hộ – xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Đặc điểm của tài sản:

– Loài cây khai thác: Cây tràm ta (Melaleuca cajuputi) trồng năm 2006.

– Tổng diện tích khai thác: 118,52 ha; cụ thể: Khoảnh 2: 58,78 ha, gồm 27 lô: (từ lô 1 đến lô 27); Khoảnh 3: 30,32 ha, gồm 12 lô: từ lô 28, đến lô 39; Khoảnh 5: 29,42 ha, gồm 13 lô, từ lô 40 đến lô 52;

– Tổng sản lượng khai thác: 20438,7 m3 (Gỗ thương phẩm: 16831,4 m3; Củi: 3607,3 m3)

– Phương thức khai thác: Khai thác trắng theo đám;

Vị trí, phương thức và kỹ thuật và thời gian khai thác theo hồ sơ thiết kế có trong hồ sơ tham gia đấu giá.

  1. Giá khởi điểm: 8.956.795.000 VNĐ (Tám tỷ, chín trăm năm mươi sáu triệu, bảy trăm chín mươi lăm ngàn đồng);

– Tiền đặt trước: 1.500.000.000 VNĐ (Một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn); Nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh, tài khoản số: 42410000272756 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 16/5/2018 đến ngày 18/5/2018 (trong giờ hành chính).

– Bước giá: 150.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

  1. Thời gian xem tài sản: từ ngày 11/5/2018 đến ngày 14/5/2018 (trong giờ hành chính).
  2. Thời gian tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/5/2018 đến ngày 16/5/2018 (trong giờ hành chính).

Điều kiện: Mọi cá nhân, tổ chức có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

  1. Mua hồ sơ, đăng ký xem tài sản và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại:

– Tại Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh – địa chỉ: tầng 7 tòa nhà MB Việt Trì,  số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

– Tại Đội kế hoạch hướng nghiệp dạy nghề và xây dựng – Trại giam Phước Hòa, địa chỉ: ấp Hòa Đông, xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 VNĐ/ hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ).

  1. Đấu giá theo hình thức: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu nhiều vòng, theo phương thức trả giá lên.
  2. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá là: 13h30 ngày 19/05/2018.

Tại: Hội trường của Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh – Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh – Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, p. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999, gặp anh Trần Duy Đông.

– Đội kế hoạch hướng nghiệp dạy nghề và xây dựng – Trại giam Phước Hòa, địa chỉ: ấp Hòa Đông, xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 02733 643 232, gặp đồng chí Nguyễn Xuân Hồng.

Ý kiến của bạn